Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα, αντιπροσωπεία της Ο.Δ.Ε.Ε. με επικεφαλής τον Πρόεδρο, τη Γ.Γ. και τον αντιπρόσωπο Γεώργιο Νικολάου είχαν τις εξής συναντήσεις:

Α. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη με αίτημα να συμπεριλάβει τον Κλάδο μας στο δεύτερο πακέτο ΕΣΠΑ που θα χορηγηθεί μετά τις 15 Ιουνίου, με σκοπό την αναβάθμιση των γραφείων των Δικαστικών Επιμελητών. Το πακέτο αυτό θα είναι ίδιο με το πρώτο που δόθηκε σε δικηγόρους και πολιτικούς μηχανικούς. Ο κ. Υπουργός αποδέχθηκε το δίκαιο αίτημά μας και μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε ένας από τους Κλάδους που θα επιδοτηθούν. Τις επόμενες μέρες αναμένουμε θετικές εξελίξεις στο ζήτημα αυτό.

Β. Με τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία παρέστη και ο αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Μήτσης, προκειμένου να επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν το πρόβλημα που υφίσταται από 01/01/2022 με την αλλαγή στη διαδικασία πληρωμής συναδέλφων που λαμβάνουν εντολή από το ΝΣΚ, προκειμένου να προβούν σε επιδόσεις και εκτελέσεις. Σύμφωνα με το Νόμο 4831/2021 αρθ. 29 παρ.4 που τέθηκε σε ισχύ από 01-01-2022 η Υπηρεσία του Δημοσίου που αναθέτει τη λήψη των μέτρων στο ΝΣΚ θα είναι πλέον υπόχρεη για την πληρωμή των Δικαστικών Επιμελητών και όχι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Άρα τα δικαιολογητικά για την πληρωμή σας, θα πρέπει να αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που προέβη σε ανάθεση της υπόθεσης στο ΝΣΚ, να βεβαιωθεί ο πίνακας από το διορισμένο διατάκτη και να ολοκληρωθεί η εξόφλησή σας. Η Διευθύντρια της Α.Α.Δ.Ε. μας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα στείλει οδηγίες στο ΝΣΚ τις οποίες θα προωθήσει και στο e-mail της ΟΔΕΕ και θα σας τις γνωστοποιήσουμε.

Τέλος, ο Πρόεδρος είχε συνάντηση με τη Διευθύντρια του ΤΥΔΕ και συζήτησαν για την επίλυση των εξής σοβαρών προβλημάτων που μας απασχολούν και είναι άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστούν: α) το θέμα της παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας των συναδέλφων που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές και μέχρι σήμερα δεν έκαναν αίτηση ρύθμισης και β) το χρόνιο πλέον πρόβλημα του ΤΥΔΕ να τελειώσει την εκκαθάρισή μας, ώστε να μπορεί να μας χορηγεί άμεσα ασφαλιστική ενημερότητα. Κι απ' αυτή τη συνάντηση αναμένουμε θετικά αποτελέσματα.

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Γιάννης