Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Σήμερα, αντιπροσωπεία της Ο.Δ.Ε.Ε. που αποτελούνταν από τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Γιάννη, τους αντιπροέδρους κ. Γεώργιο Μήτση & κ. Γιάννη Χαλκιαδάκη, τη Γ.Γ.  κ. Μαρία Μπρουζούκη και τον Ταμία κ. Γιάννη Καραμπούλη, συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, προκειμένου να του εκθέσει φλέγοντα ζητήματα του Κλάδου που απαιτούν άμεσα επίλυση. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο σύμβουλος του κ. Υπουργού, αρμόδιος για θέματα του Κλάδου μας, κ. Κώστας Μακρυγιάννης.

Θέσαμε υπ' όψιν του κ. Υπουργού τα εξής θέματα:

Α. Την τροποποίηση του αρθ. 51, που εκκρεμεί στο Υπουργείο για πάνω από δύο χρόνια. Ενημερώσαμε τον Υπουργό ότι η ΟΔΕΕ έχει ήδη αποδεχθεί να ελέγχεται για τα ποσά που θα διανέμονται, από τριμελή επιτροπή που θα ορισθεί από το Υπουργείο και ζητήσαμε την άμεση τροποποίηση του άρθρου.

Β. Την αύξηση των αμοιβών μας κατά Κ.Ε.Δ.Ε. , αφού το τελευταίο ΦΕΚ  ισχύει από το 2006 & κατά Κ.ΠολΔ αφού το τελευταίο ΦΕΚ, σύμφωνα με το νόμο, θα έπρεπε από το 2020 να έχει επανακαθορίσει τις αμοιβές μας. Συμφωνήσαμε ότι θα καταθέσουμε στο Υπουργείο τις προτάσεις μας, όταν θα τις εγκρίνει η έκτακτη Ολομέλειά μας.

Γ. Την τροποποίηση του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών ν.2318, ο οποίος ισχύει από το 1995 και είναι αναγκαίο να εκσυγχρονισθεί. Ο νέος Κώδικας που έχουμε να προτείνουμε, έχει ήδη επεξεργαστεί από Επιτροπή που είχε ορίσει η προηγούμενη Κυβέρνηση και είναι έτοιμα όλα τα άρθρα του.

Και τα τρία ως άνω αιτήματα τα αποδέχθηκε ο κ. Υπουργός ως δίκαια κλαδικά αιτήματα και περιμένουμε θετικές και άμεσες εξελίξεις τους επόμενους μήνες.

Η Ε.Γ. θα συνεχίσει αδιάκοπα τις προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων ουσιαστικής σημασίας για τον Κλάδο, τα οποία συσσωρεύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα για την πρόοδο των προσπαθειών αυτών.

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Γιάννης