Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στις 31 Μαϊου, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Χαλκιαδάκη και τους υπεύθυνους του Κτηματολογίου, προκειμένου να επιλυθούν όποια προβλήματα υπάρχουν στη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων μας και να βρεθούν οι δικλείδες ασφαλείας στη διενέργεια των ηλεκτρονικών επιδόσεων.

Επίσης, για το ίδιο θέμα, ο κ. Χαλκιαδάκης συναντήθηκε σήμερα 2 Ιουνίου με τους υπεύθυνους του Ν.Σ.Κ., τέθηκαν τα επί μέρους ζητήματα για τη νέα ηλεκτρονική επίδοση και όρισαν νέα συνάντηση την Τετάρτη 8 Ιουνίου παρουσία των τεχνικών του Ν.Σ.Κ. και των τεχνικών του ΑΠΘ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να συντονίσουν την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα με αυτήν που υποστηρίζει το ΝΣΚ.

Οι υπεύθυνοι και των δύο Φορέων διαβεβαίωσαν τον κ. Αντιπρόεδρο ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με γρήγορους και ασφαλείς ρυθμούς.

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Γιάννης