ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ e – Ε.Φ.Κ.Α.

(ΦΕΚ Β΄2995 / 10-06-2022)

 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e – Ε.Φ.Κ.Α. και Κ.Ε.Α.Ο.

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 έως 15:00

2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 έως 15:00

3. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Καθημερινά

Από 11:00 έως 14:00

4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Υ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α.Ο., Π.Ε.Κ.Α., ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, Αποκεντρωμένα Τμήματα, Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 έως 15:00

2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 έως 15:00

3. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Καθημερινά από 08:00 έως 14:00

4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης