Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στις 07/07/2022 έγινε συνάντηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη, παρουσία του Προέδρου της ΟΔΕΕ κ. Νικόλαου Γιάννη, του Αντιπροέδρου κ. Γεώργιου Μήτση και του εκλεγμένου αντιπροσώπου της κ. Γεώργιου Νικολάου ο οποίος μερίμνησε για το ραντεβού αυτό, και επιτύχαμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα «Προεργασία για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας» , σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 40927 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2728 Β΄/02-06-2022.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να προσλάβουν μέσω του ΟΑΕΔ υπάλληλο για 7 μήνες με επιδοτούμενο 100% το μισθό του που είναι ίσος με το σημερινό βασικό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές. Επιπρόσθετα καταβάλλεται και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Αν έχουν ήδη πάνω από 3 υπαλλήλους, μπορούν να προσλάβουν ακόμη 2 με το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα, αρκεί να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. www.oaed.gr

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Δ.ΥΠ.Α. https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta

Το πρόγραμμα είναι ήδη σε ισχύ.

Για την Ο.Δ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης