Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Διεύθυνση Δικτύου των ΕΛΤΑ εξέδωσε οδηγία προς τα ταχυδρομικά καταστήματα ώστε οι Δικαστικοί Επιμελητές με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας για υπηρεσιακούς σκοπούς να λαμβάνουν σειρά προτεραιότητας στις θυρίδες συναλλαγής. Η οδηγία εκδόθηκε μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 6128/22.06.2022 επιστολή του Προέδρου της ΟΔΕΕ κ. Νικόλαου Γιάννη προς τα  Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΔΕΕ