Συνάδελφοι,

Όσες και όσοι επιθυμείτε να προσλάβετε επιδοτούμενο υπάλληλο με το πρόγραμμα που η ΟΔΕΕ συμφώνησε με τον ΟΑΕΔ, πρέπει να κάνετε αίτηση μέχρι 31/8/2022 ηλεκτρονικά. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: θα στείλετε email πρώτα στον ΟΑΕΔ της έδρας σας όπου θα αναφέρετε ότι θέλετε να προσλάβετε υπάλληλο από το πρόγραμμα των ανέργων έως 29 ετών και παράλληλα θα στείλετε σκαναρισμένα την αστυνομική σας ταυτότητα και το έντυπο έναρξης στην εφορία. Ο ΟΑΕΔ θα σας στείλει κλειδάριθμο προκειμένου να μπείτε ηλεκτρονικά στο σύστημα και να κάνετε την αίτηση και αφού την υποβάλλετε η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωμένη. Θα περιμένετε να σας ειδοποιήσουν για τον υπάλληλο που θα σας στείλουν.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης