Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους που έχουν ανεξόφλητα τιμολόγια και συνεργάζονται με την Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις DoValue Greece πως μπορούν να επικοινωνήσουν στα emails: Fincon_legal_payments@dovalugreece.gr και foretsis@dovaluegreece.gr ή στο τηλέφωνο 2104847589 (Κος Φώτης Ρέτσης).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης