Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας όλων μας, η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ αποφάσισε να επιβαρυνθεί οικονομικά τη στήριξη του ΤΥΔΕ με προσωπικό που θα εκκαθαρίσει τους φακέλους μας, οι οποίοι είναι επί σειρά ετών σε εκκρεμότητα. Μετά τη λήψη της απόφασης και συναντήσεις του Προέδρου με την υπεύθυνη του Ταμείου, επικυρώθηκε η συμφωνία και ήδη άρχισαν στο Ταμείο την προεργασία συλλογής στοιχείων. Αποφασίστηκε να αρχίσει η εκκαθάριση των φακέλων όλων των συναδέλφων από 1ης Οκτωβρίου, οπότε από την ημερομηνία αυτή και στο εξής καθημερινά θα τακτοποιείται ένας αριθμός συναδέλφων, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Πλέον, ο φάκελος του κάθε συναδέλφου θα είναι ταυτοποιημένος με όλα τα απαραίτητα έγγραφα από το διορισμό του μέχρι σήμερα και την πλήρη εικόνα του στο Ταμείο, γι’ αυτό σας ενημερώνουμε για τις δικές σας ενέργειες:
1.    Ασκούμενος από 05/08/2011 ή και νωρίτερα, θα πρέπει να προσέλθει στο ΤΥΔΕ, για να κάνει αναδρομική εγγραφή ή να εξοφλήσει τις οφειλές του εφ’ άπαξ ή σε δόσεις.
2.    Αντίγραφο της ασφαλιστικής ενημερότητας που θα μας εκδίδει το Ταμείο, να τηρείται στο αρχείο σας, ούτως ώστε αν ζητήσετε εκ νέου ενημερότητα μετά από ένα διάστημα, να επιδεικνύεται την προηγούμενη στο Ταμείο και να σας εκδίδει άμεσα τη νεότερη, χωρίς περαιτέρω έλεγχο που θα σας καθυστερήσει. Αυτό ισχύει μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των φακέλων όλων των συναδέλφων.
3.    Όσοι έχουν πληρώσει για την άσκησή τους και έχουν τα αποδεικτικά κατάθεσης, να τα προσκομίσουν στο Ταμείο , για να ενημερωθεί ο φάκελός τους.

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Γιάννης