Συνάδελφοι δημοσιεύθηκε ο Ν. 4978/2022 ΦΕΚ 190/Α/7-10-2022 με θέμα: Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Με τον άνω Νόμο επήλθαν τροποποιήσεις   μεταξύ άλλων, στην διαδικασία  κατάσχεσης κινητών και ακινήτων  κατά τον ΚΕΔΕ. Προσοχή απαιτείται στις μεταβατικές και τελικές διατάξεις του νόμου (άρθρα 84 και 85).  Η ισχύς του  νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο  παραπάνω νόμος έχει αναρτηθεί στη σελίδα της ΟΔΕΕ στην περιοχή Νομική Επικαιρότητα -  Νομοθεσία.

Η υπεύθυνη νομοθεσίας της ΟΔΕΕ

Αικατερίνη Κ. Γκουρνέλου