ΤΥΔΕ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οι ασφαλισμένοι που ήταν ασκούμενοι από 05-08-2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, να προσκομίσουν στο ΤΥΔΕ ασφαλιστικές εισφορές άσκησης ή βεβαίωση ασφάλισης σε άλλο Φορέα, για να ολοκληρωθεί η καρτέλα τους.