ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

κ. κ. Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας έχουν αναρτηθεί η χωρική αρμοδιότητα όλων των Τελωνείων της Α΄ Τάξης καθώς και των Δ.Ο.Υ. στην ελληνική επικράτεια.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης