ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Φ.Ε.Κ. 2037/19-11-1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 142327 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας λειτουργούν καθημερινά και κατά τις ώρες που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Subscribe to Κανονισμοί