ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΝΑΣ ΠΛΕΥΡΗ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Παραθέτουμε την εισήγηση της Δρ. Αννας Πλεύρη, δικηγόρου, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως διατυπώθηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, στις 21-11-2020 με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4745/2020 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 (κώδικας δικαστικών επιμελητών) που προσέθεσε στο έργο του δικαστικού επιμελητή την σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΩΔ. ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στον Κώδικα των Δικαστικών Επιμελητών (Ν. 2318/1995 ΦΕΚ 128Α) έχει προστεθεί πλέον η παρ. 2γ με το άρθρο 27 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α). 

'Αρθρο 1.- Καθήκοντα Δικαστικών Επιμελητών.

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”

Η ΟΔΕΕ διοργανώνει διαδικτυακό κατευθυντήριο σεμινάριο (webinar) για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4745/2020 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 (κώδικας δικαστικών επιμελητών) που προσέθεσε στο έργο του δικαστικού επιμελητή την σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων. 

Ψηφίστηκε η ανάθεση σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων στον δικαστικό επιμελητή

Ουσιαστική αναβάθμιση του έργου του δικαστικού επιμελητή σηματοδοτεί η τροποποίηση με το άρθρο 27 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α’ 214) του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν. 2318/1995) με την οποία και προστίθεται ρητά στο έργο του δικαστικού επιμελητή, η αρμοδιότητα σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.

Subscribe to Διαπιστωτικές Εκθέσεις