ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΝΑΣ ΠΛΕΥΡΗ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Παραθέτουμε την εισήγηση της Δρ. Αννας Πλεύρη, δικηγόρου, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως διατυπώθηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, στις 21-11-2020 με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4745/2020 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 (κώδικας δικαστικών επιμελητών) που προσέθεσε στο έργο του δικαστικού επιμελητή την σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΩΔ. ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στον Κώδικα των Δικαστικών Επιμελητών (Ν. 2318/1995 ΦΕΚ 128Α) έχει προστεθεί πλέον η παρ. 2γ με το άρθρο 27 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α). 

'Αρθρο 1.- Καθήκοντα Δικαστικών Επιμελητών.

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”

Η ΟΔΕΕ διοργανώνει διαδικτυακό κατευθυντήριο σεμινάριο (webinar) για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4745/2020 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 (κώδικας δικαστικών επιμελητών) που προσέθεσε στο έργο του δικαστικού επιμελητή την σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων. 

Ψηφίστηκε η ανάθεση σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων στον δικαστικό επιμελητή

Ουσιαστική αναβάθμιση του έργου του δικαστικού επιμελητή σηματοδοτεί η τροποποίηση με το άρθρο 27 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α’ 214) του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν. 2318/1995) με την οποία και προστίθεται ρητά στο έργο του δικαστικού επιμελητή, η αρμοδιότητα σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.

Subscribe to Διαπιστωτικές Εκθέσεις