ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Νο5 / Οροι και Προϋποθέσεις
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΝΕΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΕΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Νο5
Παράταση έως 31-3-2021 της έναρξης υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ρυθμίσεις οφειλών εφορίας / Αντικατάσταση ΚΥΑ και νέο ΦΕΚ αναστολής.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ηλεκτρονικά Βιβλία και τιμολόγηση myDATA
ΕΡΕΥΝΑ της ΟΔΕΕ για ενεργοποίηση HELP DESK (τεχνική υποστήριξη)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατασχέσεις ακινήτων, από την 1η Δεκεμβρίου 2020
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΑΕΔ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΑΕΔ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΑΕΔ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Νο4 - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Σύμβαση ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ / Νέα θέματα στην ιστοσελίδα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΥΑ Μέτρων Προστασίας / Διαπιστωτικές / Τροποποιήσεις Κ.Πολ.Δικ.
Κ.Υ.Α. Μέτρων Προστασίας Ανά Πεδίο Δραστηριότητας
Διαπιστωτικές Εκθέσεις – Τροποποιήσεις Κ.Πολ.Δικ. κλπ
ΕΠΕΙΓΟΝ - Νέα Μέτρα Πανδημίας COVID-19
ΕΠΕΙΓΟΝ / ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ “ΙΑΝΟΣ”
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΕΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ''ΙΑΝΟΣ''
Πληγείσες περιοχές λόγω του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός”
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΕΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ONLINE ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τροποποίηση Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών: Σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ έως 24-7-2020
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2020
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ.Ε.Δ.Ε.
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4690
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ 1-6-2020
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Άρθρο 122 Α Κ.Πολ.Δικ.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΩΣ 31-5-2020