Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 864/15-3-2020 η νέα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 / 15-3-2020 περί της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020.

Κατά το άρθρο 3:

1. Αναστέλλονται: α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Από την δημοσίευσή της, παύει να ισχύει η προηγούμενη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (ΦΕΚ Β΄ 833).

Η ΕΓ της ΟΔΕΕ