Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η ΟΔΕΕ :

1) Έχει απευθύνει με αρ. πρωτ. 5388/17-3-2020 επιστολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Δικαιοσύνης και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία ζητάει να συμπεριληφθεί ο κλάδος των Δικαστικών Επιμελητών, στις ευνοϊκές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν, για τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών τους, όπως: αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και υποχρεώσεων, βεβαιωμένες οφειλές που είναι σε ρύθμιση, επιδότηση των θέσεων εργασίας αλλά και οικονομικής στήριξης των συναδέλφων.

Για το θέμα αυτό, είμαστε σε αναμονή των επίσημων αποφάσεων (δημοσίευση σε ΦΕΚ).

2) Έχει απευθύνει με αρ. πρωτ. 5389/19-3-2020 επιστολή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Υπουργό, Υφυπουργό και Γενικό Γραμματέα), σχετικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την ερμηνεία της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 (ΦΕΚ 864 Β’) όπου πολλοί εκ των συνεργατών δικηγόρων, ερμηνεύουν ότι, η διάταξη της παραγράφου β’ του άρθρου 3, δεν καταλαμβάνει την προθεσμία του άρθρου 630 Α’ Κ.Πολ.Δικ. (επίδοση εντός 2 μηνών διαταγής πληρωμής) και κατά συνέπεια, καλούν τους δικαστικούς επιμελητές ανά την Επικράτεια να επιδώσουν. Με την επιστολή αυτή, ερωτήθηκε το ΥΠ.ΔΙΚ. αν προτίθεται να λάβει πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει διασάφηση του θέματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Υπουργείου Εργασίας και της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, προκύπτει ότι: η αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, αφορά την ασφαλιστική εισφορά Φεβρουαρίου 2020 και κατά συνέπεια η ασφαλιστική εισφορά Ιανουαρίου 2020 πρέπει να πληρωθεί έως 20-3-2020 (τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί).

22 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις σχετικά με τον κορωνοϊό, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (δελτία τύπου) https://www.civilprotection.gr/el

Συνάδελφοι,

Η μεγαλύτερη αξία κάθε κλάδου είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Προσέχετε τους εαυτούς σας, τηρείτε τους κανόνες που ανακοινώνουν οι αρμόδιοι.

Για κάθε εξέλιξη για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, θα ενημερώνουμε.

Η ΕΓ της ΟΔΕΕ