Συνάδελφοι, 

Ενημερώνουμε ότι ο ΚΑΔ των δικαστικών επιμελητών (6910) έχει ενταχθεί στους κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού, σύμφωνα με την από 20-3-2020 επιστολή του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ