Δόθηκε παράταση της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020, με νέας ΚΥΑ των συναρμοδίων υπουργών (που αναμένεται να λάβει ΦΕΚ) με την οποία αποφασίζουν: 

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:

α) Των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Η ΟΔΕΕ στηρίζει την συνέχιση της αποχής, των δικαστικών επιμελητών, μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους Συλλόγους της Επικράτειας. 

Η ΕΓ της ΟΔΕΕ