Συνάδελφοι,

Η συνέχιση της αποχής από την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων μας μέχρι 10-4-2020 σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δ.Σ. όλων των Συλλόγων, είναι η συνεισφορά του κλάδου, στην συνολική προσπάθεια της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μένουμε προσηλωμένοι στην αποχή, που διασφαλίζει τον περιορισμό των μετακινήσεών του δικαστικού επιμελητή και συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωναϊού.

Για τις προθεσμίες δικογράφων για τις οποίες τίθενται ερωτήματα ενημερώνουμε:

1) Προθεσμία 30 ημερών από κατάθεση στις νέες τακτικές.

Με έγγραφά των Συμβουλίων Διοίκησης τους, τόσο το Πρωτοδικείο Αθηνών (αρ. πρωτ. 2690/23-3-2020) όσο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών (αρ. πρωτ. 1306/27-3-2020), έχουν ανακοινώσει ότι:  Όσον αφορά τη νέα τακτική διαδικασία .… , όλες οι προθεσμίες που σχετίζονται με τον χρόνο κατάθεσης δικογράφου αναστέλλονται για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής του δικαστηρίου ….

2) Προθεσμία 630 Α’ Κ.Πολ.Δικ. (εντός 2μήνου επίδοση διαταγής πληρωμής).

Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις στον νομικό κόσμο. Η ΟΔΕΕ με το υπ’ αριθ. 5389/19-3-2020 έγγραφό της προς το ΥΠ.ΔΙΚ. ζήτησε διασάφηση του θέματος αλλά δεν έλαβε απάντηση. Η πλειονότητα του νομικού κόσμου, θεωρεί ότι η ΚΥΑ (περί αναστολής προθεσμιών) καταλαμβάνει και αυτές τις επιδόσεις, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Σε αυτούς που ερμηνεύουν αντίθετα, μπορείτε να υπενθυμίσετε τα δικαιώματα που έχουν εκ των άρθρων 255 Α.Κ και 152 επ. Κ.Πολ.Δικ. σε συνδυασμό με την υπάρχουσα αποχή του κλάδου.

Είναι επιτακτικό, οι επιδόσεις εγγράφων, να περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες, που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που περιγράφει η ΚΥΑ δηλαδή της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Κάθε άλλη ερμηνεία ή πρακτική, που πιθανόν να οδηγήσει σε μαζικές επιδόσεις εγγράφων ανά την Επικράτεια, μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στον κλάδο με ανυπολόγιστες μελλοντικές συνέπειες.

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ