Συνάδελφοι, 

Σας κοινοποιούμε ενημέρωση από το φοροτεχνικό γραφείο COMPUTAX με το οποίο συνεργάζεται η ΟΔΕΕ .

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΓΔΟΥ 281/13.11.2020  για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΝΟ 4 και παρακάτω σας αναλύουμε τους όρους , τις προϋποθέσεις και τα ποσά που δικαιούνται οι επιχειρήσεις.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά επί της ουσίας ένα δάνειο από το κράτος για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό COVID-19, το οποίο προβλέπει χαμηλό επιτόκιο και περίοδο χάριτος έως τις 31/12/2021.

 Δικαίωμα για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο 4 , είναι όλες οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (Ατομικές , ΟΕ , ΕΕ , ΙΚΕ , ΕΠΕ , ΑΕ) ανεξαρτήτου ΚΑΔ με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 1.000.εργαζόμενους.

Αυτή τη φορά εν δυνάμει δικαιούχοι είναι και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό και χωρίς ταμειακή μηχανή.

Για τις επιχειρήσεις που ΔΕΝ έχουν κλείσει με κρατική εντολή (Δηλαδή οι Δικαστικοί Επιμελητές) , σε περίπτωση που η αίτησή τους εγκριθεί το ποσό που θα λάβουν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000€

 Τα παραπάνω ποσά όπως προαναφέρθηκε είναι τα ελάχιστα που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις.

 Για κάθε επιχείρηση το ποσό μπορεί να είναι διαφορετικό , αναλόγως με την πτώση του τζίρου που εμφανίζει το 2020 σε σχέση με το έτος 2019.

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της απόφασης , από το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις ΔΕΝ θα επιστρέψουν το 50% της ενίσχυσης , υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο προσωπικού που είχαν κατά την 1/9/2020 μέχρι και την 31/3/2021.

 Ως ίδιο επίπεδο προσωπικού εννοείται ο μέσος όρος προσωπικού , στον οποίο ΔΕΝ προσμετρώνται οι οικειοθελείς αποχωρήσεις , οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

 Η αποπληρωμή της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις προς το κράτος θα ξεκινήσει την 1/1/2022 και θα αποπληρωθεί σε 40 ισόποσες δόσεις.

 Το επιτόκιο της συγκεκριμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,74%.

 Η διαδικασία της αίτησης είναι η ίδια με τις προηγούμενες αιτήσεις επιστρεπτέας προκαταβολής.

 Απαιτείται η συμπλήρωση των εσόδων των επιχειρήσεων μέχρι και τον Οκτώβριο, στην πλατφόρμα του mybusinesssupport.

 Για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν την ενίσχυση υπάρχει η υποχρέωση συμπλήρωσης των εσόδων τους στην πλατφόρμα του mybusinesssupport  μέχρι τις 10/12/2020 για τον μήνα Νοέμβριο και μέχρι τις 10/1/2021 για τον μήνα Δεκέμβριο.

 Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και τις 30/11/2020 .

Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι μετά από ανακοίνωση της ΕΡΓΑΝΗ και επίσημα μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο ΚΑΔ 69.10 ανήκει στους ΚΑΔ που πλήττονται .

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορείτε μέχρι και τις 7/12 να δηλώσετε τις αναστολές των εργαζομένων σας για τον μήνα Νοέμβριο .

Η ημερομηνία που θα δηλωθεί ότι ο εργαζόμενος ξεκινάει την αναστολή του , δεν μπορεί να είναι πριν τις 7/11 .

Τα χρήματα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι θα είναι ανάλογα με τις μέρες που θα βρίσκονται σε ανατολή .

Το ανώτατο ποσό που θα δώσει το κράτος στους εργαζόμενους που θα βγουν σε αναστολή είναι 800€ , το οποίο αντιστοιχεί σε 30 μέρες.

Συνεπώς αν βγει σε αναστολή εργαζόμενος από τις 7/11 μέχρι και τις 30/11 θα λάβει την αναλογία των χρημάτων για 24 μέρες ,δηλαδή 640€.