Συνάδελφοι,

Με το άρθρο 26 του κατατεθέντος σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων” προβλέπεται η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους, που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152), εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόμενους ΚΑΔ του ΥΠ.ΟΙΚ. 

Οι δικαστικοί επιμελητές υπάγονται τόσο στην παρ. 2α του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152) όσο και στους πληττόμενους ΚΑΔ της άνω περιόδου (ΚΑΔ δικαστικού επιμελητή 69.10.19.02). 

Η ΟΔΕΕ θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, στους συναρμόδιους Υπουργούς, στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής αλλά και στους Εισηγητές του σχεδίου νόμου, με σκοπό την σαφή αναφορά και του δικαστικού επιμελητή, ως δικαιούχου της υπόψη ενίσχυσης.   

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης