Συνάδελφοι, 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης, μόλις ανακοίνωσε από του βήματος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ότι οι δικαστικοί επιμελητές θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της ενίσχυσης μέσω του ειδικού λογαριασμού ΟΑΕΔ. 

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης