Συνάδελφοι, 

Το σεμινάριο του Σάββατου 21 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 με θέμα “ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ”, θα μεταδοθεί απευθείας, μέσω του καναλιού της ΟΔΕΕ https://www.youtube.com/channel/UCs_KMACljMRfT07Et2ITVYw

Η απευθείας μετάδοση θα αρχίσει στις 16:45.

Ερωτήσεις προς τους εισηγητές, μπορείτε να υποβάλλετε στο e-mail της ΟΔΕΕ: epimelites@odee.gr από σήμερα μέχρι πέρατος των εισηγήσεων, δηλαδή μέχρι 21-11-2020 και ώρα 19:00 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εισηγητές να απαντήσουν. 

Αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου σε μορφή .pdf θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ και θα σας αποσταλεί. 

Για την Ε.Γ. 

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ