Συνάδελφοι, 

Στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ έχουν αναρτηθεί όλες οι λεπτομέρειες για το σεμινάριο των διαπιστωτικών εκθέσεων, καθώς και το πρόγραμμα του σεμιναρίου σε μορφή .pdf που μπορείτε να το κατεβάσετε. 

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ