Συνάδελφοι,

Εφιστούμε την προσοχή σας, για τις κατασχέσεις ακινήτων, που πρόκειται να επιβληθούν από την 1η Δεκεμβρίου 2020 και μετά, λόγω της τροποποίησης του άρθρου 995 § 4 του Κ.Πολ.Δικ. 

Η επιτροπή Νομοθεσίας και Νομολογίας της ΟΔΕΕ συνέταξε οδηγό εφαρμογής του άρθρου, ο οποίος και με την σύμφωνη γνώμη της Ε.Γ. της ΟΔΕΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στην στήλη Νομική Επικαιρότητα / Οδηγίες. 

Για να κατεβάσετε τον οδηγό, πρέπει να κάνετε είσοδο με το username και το password που έχετε από το portal.odee.gr 

Η Ε.Γ. έχει λάβει την απόφαση, να μην δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της και στα news letter που αποστέλλει, νομολογία ή οδηγίες εφαρμογής ή εσωτερικά θέματα του κλάδου, που αφορούν περιοριστικά δικαστικούς επιμελητές και έχει επιλέξει να τα αναρτά στην κλειδωμένη περιοχή που προορίζεται μόνο για τα μέλη της.  

Οι συνάδελφοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό στο portal.odee.gr πρέπει να το κάνουν άμεσα, ώστε να έχουν το προνόμιο αυτό. Προσωρινά και να έχουν πρόσβαση στον οδηγό αυτό, καλούνται οι δικαστικοί επιμελητές που δεν έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό, να λάβουν τον οδηγό από άλλο συνάδελφο ή από το Σύλλογό τους. 

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης