Εσωτερικοί Κανονισμοί

Φ.Ε.Κ. 2037/19-11-1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 142327 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας λειτουργούν καθημερινά και κατά τις ώρες που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Subscribe to Κανονισμοί