Καθηγήτριας Πολιτικής Δικονομίας Καλλιόπης Μακρίδου (Ζητήματα από ασφαλιστικά νομής και άρθρου 943 ΚΠολΔ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Καλλιόπης Θ. Μακρίδου, Καθηγήτριας Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ,

Αρμ. 2006, σελ. 346 έως 355

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡΘΡ. 943 ΠΑΡ. 3 ΚΠολΔ)

Α΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λ. Σοφουλάκη (Η άσκηση αστυνομικής εξουσίας από μέρους των δικαστικών επιμελητών)

Η άσκηση αστυνομικής εξουσίας από μέρους των δικαστικών επιμελητών ως βοηθητικών οργάνων απονομής της δικαιοσύνης

 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Δ.Ν.

(Ποιν. Δικ. 12/2002, σελ. 1299)

 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Αρ. Γνωμ. 2/17-10-2005

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

κ. Ιωάννη Θεοδώρου Μακρή

Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών

της Περιφερείας του Εφετείου Πατρών,

κάτοικο Πατρών (οδός Γούναρη αρ. 25)

Αντιεισαγγελέα Α.Π. αριθ.7 (Άρθρο 630Α Κ.Πολ.Δικ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αθήνα 21-9-2005

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ  ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

 Αριθ.Πρωτ. 2638/Γνωμ. 7 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΤΗΛ.210.64.11.526 - ΦΑΞ 210.64.11.523
                                                                  

Προς Την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Subscribe to Γνωμοδοτήσεις