ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Δεν έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα.

...

Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών

Η σύνταξη αυτού του Κώδικα δεν ακολούθησε την πεπατημένη μέθοδο της συμπλήρωσης ή του εξωραϊσμού των προηγούμενων νομοθετημάτων. Η συντακτική επιτροπή φιλοδόξησε και πέτυχε να δημιουργήσει ένα Κώδικα νέο, βασισμένο στην ανάγκη εξυπηρέτησης των σύγχρονων αναγκών της Ελληνικής κοινωνίας αφενός αλλά κα...