Για έρευνα στην νομολογία, συμπληρώστε στο πεδίο ‘’search’’ (αναζήτηση) με λέξεις κλειδιά της αναζήτησής σας (π.χ. ΕΚΟΥΣΙΟΣ ή ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ή 959 αν αφορά άρθρο ή 28247/2009 αν αφορά απόφαση) και θα εμφανιστεί ότι έχει αναρτηθεί για την λέξη ή τον αριθμό, τόσο στη νομολογία όσο και στις γνωμοδοτήσεις. Η νομολογία θα εμπλουτίζεται συνεχώς με χρήσιμες αποφάσεις για τον δικαστικό επιμελητή.

Μπορείτε να ενημερώνετε το μέλος της Επιτροπής Νομολογίας της ΟΔΕΕ, στο παρακάτω email: gournelou.aikaterini@gmail.com για αποφάσεις που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και αφορούν άμεσα το έργο του δικαστικού επιμελητή, έτσι ώστε να αξιολογούνται και να αναρτώνται στη σελίδα.