Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών

Η σύνταξη αυτού του Κώδικα δεν ακολούθησε την πεπατημένη μέθοδο της συμπλήρωσης ή του εξωραϊσμού των προηγούμενων νομοθετημάτων. Η συντακτική επιτροπή φιλοδόξησε και πέτυχε να δημιουργήσει ένα Κώδικα νέο, βασισμένο στην ανάγκη εξυπηρέτησης των σύγχρονων αναγκών της Ελληνικής κοινωνίας αφενός αλλά κα...

Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών

Η σύνταξη αυτού του Κώδικα δεν ακολούθησε την πεπατημένη μέθοδο της συμπλήρωσης ή του εξωραϊσμού των προηγούμενων νομοθετημάτων. Η συντακτική επιτροπή φιλοδόξησε και πέτυχε να δημιουργήσει ένα Κώδικα νέο, βασισμένο στην ανάγκη εξυπηρέτησης των σύγχρονων αναγκών της Ελληνικής κοινωνίας αφενός αλλά κα...

Εισηγητική-Αιτιολογική Έκθεση Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων 1. Με το άρθρο 20 του Ν. 1968/1991 προβλέφθηκε η σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη νέου σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών. Με την 20400/28.3.1994 απόφαση του Υπουργού Δικαι...

Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών

Η σύνταξη αυτού του Κώδικα δεν ακολούθησε την πεπατημένη μέθοδο της συμπλήρωσης ή του εξωραϊσμού των προηγούμενων νομοθετημάτων. Η συντακτική επιτροπή φιλοδόξησε και πέτυχε να δημιουργήσει ένα Κώδικα νέο, βασισμένο στην ανάγκη εξυπηρέτησης των σύγχρονων αναγκών της Ελληνικής κοινωνίας αφενός αλλά κα...

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Φ.Ε.Κ. 2037/19-11-1999 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 142327 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας λειτουργούν καθημερινά και κατά τις ώρες που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. 2. Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία στερείται ...