Έδρα: Καποδιστρίου 24 - 106 82 Αθήνα, τηλ: 210.38.37.081,
210.38.12.905, φαξ: 210.38.11.372, 
email: info@dikastikoi-epimelites.gr  site: www.dikastikoi-epimelites.gr

 

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Γεώργιος Μήτσης, Πειραιώς 1 - Αθήνα, τηλ: 210.32.40.717, 6977.61.52.61

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Γεώργιος Νικολάου - Χαίρης, Σανταρόζα 3 - Αθήνα, τηλ: 210.32.13.490, 6979.07.45.74

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Κανέλλα Πατεροπούλου, Κρέοντος 70 - Αθήνα, τηλ: 210.51.46.396, 6947.27.98.38

ΤΑΜΙΑΣ: 

Αγγελική Τριανταφύλλου, Σταδίου 39 - Αθήνα, τηλ: 210.32.14.601, 6977.32.26.76

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Νικόλαος Ανδρικόπουλος, Θεμιστοκλέους 1 - Αθήνα, τηλ: 210.38.00.761, 6977.07.40.56

ΜΕΛΗ 

Νικόλαος Αντωνίου, Βαρατάση 6 - Χαλκίδα, τηλ: 22210.26.401, 6932.65.04.18

Νικόλαος Γκώνιας, Λεωφ. Αλεξάνδρας 91 - Αθήνα, τηλ: 210.33.03.731, 6937.08.12.29

Ελένη Καπότου, Ακαδημίας 78 - Αθήνα, τηλ: 210.50.23.028, 6977.32.58.51

Ξένη Κεσίνη, Δυοβουνιώτη 18 - 20 - Πειραιάς, τηλ: 6979.39.90.65

Κωνσταντίνος Κοττικιάς, Γ. Σταύρου 6 - Αθήνα, τηλ: 210.32.14.241, 6977.56.65.09

Μαρία Μπρουζούκη, Κ. Ωραιοπούλου 39 - Ν. Ηράκλειο, τηλ: 210.27.96.102, 6973.35.12.86

Γιαννούλα Σταθονίκου, Χαρ Τρικούπη 26 - Αθήνα, τηλ: 210.36.13.277, 6945.58.59.12

Στεφανία Τσαμούρη, Μαυροκορδάτου 11 - Αθήνα, τηλ: 210.52.37.369, 6987.01.94.20