Εφετείων Ιωαννίνων – Κέρκυρας

Έδρα: Ν. Ζέρβα 2, Ιωάννινα

 

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Ν. Ζέρβα 2 – Ιωάννινα, τηλ: 6944.25.55.15

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Ευθυμίου, Κολοβού 1 – Πρέβεζα, τηλ: 26820.26979, 6937.92.16.12

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεοδώρα Αθανασοπούλου, Ν. Ζέρβα 2 – Ιωάννινα, τηλ: 6945.16.16.47

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Μπόλωση, 8ης Δεκεμβρίου 10 – Ηγουμενίτσα, τηλ: 6976.44.48.35

ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννης Σκούφιας, Σμύρνης 13 – Ιωάννινα, τηλ: 6932.84.07.55

 

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετούς διάρκειας. Ξεκινά την 1η Μαίου 2022 και λήγει την 30η Απριλίου 2025.