Εφετείων Ναυπλίου – Καλαμάτας

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Μπουρίκας, Κρανίδι – Κρανίδι Αργολίδας, τηλ: 27540.23041, 6944.28.49.86

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Βασιλόπουλος, Κολιάτσου 49-51 – Κόρινθος, τηλ: 27410.83381, 6977.52.15.91

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νεκτάριος Ιατρού, Μητροπέτροβα 4 – Καλαμάτα, τηλ: 27210.94403, 6944.14.20.03

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Νικολαίδης, Άγιος Ανδριανός – Ναύπλιο, τηλ: 27520.91563, 6938.09.87.10

ΤΑΜΙΑΣ

Σταυρούλα Κιντή, Γρηγορίου Λαμπράκη 81-83 – Τρίπολη, τηλ: 2710.243.520, 6948.20.68.31

 

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετούς διάρκειας. Ξεκινά την 1η Μαίου 2022 και λήγει την 30η Απριλίου 2025.