Κοινή επιστολή απέστειλαν οι επιστημονικοί φορείς της χώρας, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, σχετικά με το περιεχόμενο της ΚΥΑ 5629/22/5.2.2021 για την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ. 

Η εκδοθείσα ΚΥΑ διαφοροποιείται σε σχέση με την κοινή θέση των επιστημονικών φορέων, για στήριξη όλων των επιστημόνων – αυτοαπασχολουμένων, χωρίς αποκλεισμούς και με στόχευση την χορήγηση του επιδόματος κατά προτεραιότητα στους οικονομικά ασθενέστερους μέχρις εξαντλήσεως του κονδυλίου. 

Ολόκληρη η επιστολή παρατίθεται στο συνημμένο έγγραφο.