15η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

«Ο δικαστικός επιμελητής, παράγοντας σταθερότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Δελτίο τύπου

Η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (UIHJ) είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1952. Με τα 100 μέλη της κατανεμημένα σε τέσσερις ηπείρους, αντιπροσωπεύει το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή σε 96 χώρες.

Στις 9 Ιουνίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η 15η Παγκόσμια Ημέρα του Δικαστικού Επιμελητή, που διοργανώνεται από τη Δ.Ε.Δ.Ε.( UIHJ).

Η ημέρα αυτή αποτελεί για το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή μια ουσιαστική συνάντηση με τους διαδίκους: ιδιώτες, εταιρείες, δημόσιες διοικήσεις, νομικά επαγγέλματα, δικαστές…

Το θέμα που επιλέχθηκε φέτος είναι: «Ο Δικαστικός Επιμελητής, παράγοντας σταθερότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Αφού αντιμετώπισε για περισσότερα από δύο χρόνια μια άνευ προηγουμένου πανδημία που έχει ταράξει την παγκόσμια τάξη, ο πληθωρισμός, άμεση συνέπεια αυτής της πανδημίας, επιστρέφει δυναμικά σε χώρες που είχαν σωθεί για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει μια ένοπλη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο, και της γειτονικής της Ουκρανίας  και των 44 εκατομμυρίων κατοίκων της.

Η εισβολή αυτή, που μεταδίδεται καθημερινά από όλα τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργεί απαράδεκτα ανθρώπινα δράματα, καταστροφές, ισχυρές θέσεις, απειλές και αποτελεί πηγή μεγάλων ανακρίσεων και ανασφάλειας για όλους, όπου αναδύεται η πιθανότητα παγκόσμιας σύγκρουσης, ακόμη και η χρήση όπλων που διστάζουμε να ονομάσουμε.

Ταυτόχρονα, ο κόσμος που γνωρίζουμε μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια μας καθημερινά, από τη μαζική επίδραση της αποϋλοποίησης, δημιουργώντας πολύ εύλογα ερωτήματα για τη θέση μας σε αυτόν τον ψηφιακό χώρο.

Αυτή η παγκόσμια αλλαγή που βιώνουμε πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι η αμερόληπτη δικαιοσύνη είναι ο μόνος προμαχώνας ενάντια στις καταχρήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα.

Στην καρδιά του δικαστικού συστήματος, ο Δικαστικός Επιμελητής έχει αναγνωριστεί ως ουσιαστικό στοιχείο του κράτους δικαίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Hornsby κατά Ελλάδας, 19 Μαρτίου 1997, Req. 18357/91).

Επιφορτισμένος με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και άλλων εκτελεστών τίτλων, αποτελεί βασικό γρανάζι στο δικαστικό σύστημα κάθε κράτους.

Σε πολλές χώρες, ο Δικαστικός Επιμελητής ασκεί επίσης άλλες εξουσίες, όπως αυτές που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτέλεση που εγκρίθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είσπραξη χρεών, εκούσια πώληση κινητής ή ακίνητης περιουσίας  σε δημόσιο πλειστηριασμό, κατάσχεση αγαθών, καταγραφή και αναφορά αποδεικτικών στοιχείων, υπηρεσία επιμελητή δικαστηρίου, παροχή νομικών συμβουλών, διαδικασίες πτώχευσης, εκτέλεση καθηκόντων που του ανατίθενται από τα δικαστήρια, εκπροσώπηση διαδίκων στα δικαστήρια, σύνταξη ιδιωτικών πράξεων και εγγράφων, ή διδασκαλία.

Στη στενή υπηρεσία της δικαιοσύνης, ο Δικαστικός Επιμελητής  αποκαθιστά τη νομική ισορροπία μεταξύ των μερών, αναζητώντας αποδεκτές λύσεις.

Χάρη στις δεξιότητές του, τον επαγγελματισμό του, την πείρα του και τις γνώσεις του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ο Δικαστικός Επιμελητής θα συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του με αποφασιστικότητα.

Ο Δικαστικός Επιμελητής είναι ένας πραγματικός παράγοντας σταθερότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Ελάτε να γνωρίσετε και να ανακαλύψετε αυτόν τον σπουδαίο νομικό επαγγελματία κατά τη διάρκεια της 15ης Παγκόσμιας Ημέρας του Δικαστικού Επιμελητή.

 

Συνημμένα Αρχεία:

UIHJ-Plakat-Gerichtsvollziehertag2022-A3_gr