ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ”ΙΑΝΟΣ”

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, απέστειλε στους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης, έγγραφο περί αναζήτησης και υλοποίησης τρόπου ενίσχυσης των δικαστικών επιμελητών που δραστηριοποιούνται και ασκούν τα καθήκοντά τους στις πληγείσες περιοχές, λόγω του μεσογειακού κυκλώνα ”Ιανός’, για το χρονικό διάστημα που σύμφωνα με άρθρο 3 του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186 Α’) αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Συνημμένα αρχεία: