ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο κανάλι της ΟΔΕΕ στο youtube και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCs_KMACljMRfT07Et2ITVYw/videos έχουν αναρτηθεί οι δύο εκπαιδεύσεις σε θέματα ηλεκτρονικής επίδοσης οι οποίες διεξήχθησαν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2022.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης