Αποφάσεις Γ.Γ.Π.Π για την αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης στις πληγείσες περιοχές (ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ 21-10-2020)

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πληγείσες περιοχές από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και κατά συνέπεια την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για αυτές (Ν. 4728/2020, άρθρο 3, ΦΕΚ 186/Α/29-9-2020). Στα αρχεία των αποφάσεων μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις περιοχές που αφορά.

Συνημμένα αρχεία: