ΑΠΟΧΗ ΕΩΣ 10-4-2020

Η συνέχιση της αποχής από την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων μας μέχρι 10-4-2020 σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δ.Σ. όλων των Συλλόγων, είναι η συνεισφορά του κλάδου, στην συνολική προσπάθεια της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μένουμε προσηλωμένοι στην αποχή, που διασφαλίζει τον περιορισμό των μετακινήσεών του δικαστικού επιμελητή και συμβάλλει στην προστασία της

Είναι επιτακτικό, οι επιδόσεις εγγράφων, να περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες, που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που περιγράφει η ΚΥΑ δηλαδή της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Κάθε άλλη ερμηνεία ή πρακτική, που πιθανόν να οδηγήσει σε μαζικές επιδόσεις εγγράφων ανά την Επικράτεια, μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στον κλάδο και την κοινωνία με ανυπολόγιστες μελλοντικές συνέπειες.

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ