ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

Αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημοσθένη Τσιριγώτη συναντήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου 2021 με στελέχη του γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης. 

Στη συνάντηση που διήρκεσε περισσότερο από 2 ώρες συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα θέματα του κλάδου και διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων. Ως επόμενο βήμα καθορίστηκε νέα συνάντηση τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 εκπροσώπων της Εκτελεστικής Γραμματείας με νομικούς και λοιπά αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία ζητημάτων υψηλής προτεραιότητας, ιδιαιτέρως σε σχέση με την επικείμενη τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Κατόπιν αυτού η Ε.Γ. συνήλθε εκτάκτως για να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα και αποφάσισε ως κίνηση «καλής θέλησης» να εισηγηθεί προς τους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, την αναστολή της αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους, που είχε κηρυχθεί από Παρασκευή 17 έως Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας δηλώνει και με αυτή την ευκαιρία ότι παραμένει σε εγρήγορση και ότι προτίθεται να εξαντλήσει τα περιθώρια για ουσιαστική βελτίωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, επ’ ωφελεία των εμπλεκομένων μερών και του δημοσίου συμφέροντος.