Έκτακτα μέτρα λόγω συνθηκών καύσωνα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» θα λειτουργήσουν για τους πολίτες και τους επαγγελματίες από τις 08.30 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. Από ώρα 12.00 μ.μ. έως και τη λήξη του ωαρίου θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας των συνθηκών του νέου επικείμενου καύσωνα και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/235/οικ.12413/24.7.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας – Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του νέου επικείμενου καύσωνα».

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2336022/25.07.23 απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, από ώρα 12.00 μ.μ. έως και τη λήξη του ωραρίου, οι εργασίες για την:
•    καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες)
•    την έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικών (διά ζώσης)
•    την έρευνα (διά ζώσης) των τηρούμενων στοιχείων και αρχείων.

Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις από τον Φορέα.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης