ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH

Κ. κ. Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», μας γνωστοποίησε ότι την Τρίτη 02/01/2024 θα παραμείνει κλειστή.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης