Ενημέρωση ΟΔΕΕ

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1308 /Β/03.04.2021 η ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλίκ εδώ.

Νόμος υπ’ αριθ. 4790/2021 ΦΕΚ 48/Α/31-3-2021

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα. Στο μέρος Γ – Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης- . Άρθρο 83  – Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης-.  Άρθρο 86  – Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19-. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλίκ εδώ.

Η Εκτελεστική Γραμματεία  αναλύει  τα ανωτέρω, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν  να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα.