ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 24 ΚΑΙ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Με αφορμή την συμμετοχή μου στην European Judicial Training Conference 2024 (Σύσκεψη Ευρωπαϊκής Δικαστικής Εκπαίδευσης 2024) που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Απριλίου 2024, θέλω να μοιραστώ τα πεπραχθέντα καθώς και τα συμπεράσματα.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν 90 επαγγελματίες του χώρου της Δικαιοσύνης απ’ όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Δικαστικοί Υπάλληλοι, Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι). Ζητούμενο ήταν μέσα από πολύ εξελιγμένες μεθόδους ανταλλαγής απόψεων και διαδραστικών συνεδριών, με τη βοήθεια ειδικών καθοδηγητών, να προτείνουμε από κοινού οι συμμετέχοντες, τα βασικά σημεία της επόμενης τριετούς Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση στην Ψηφιακή και την Διασυνοριακή Δικαιοσύνη. Συμπερασματικά κοινή άποψη όλων ήταν, πως η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαιοσύνη θα πρέπει να παρέχει πόρους προκειμένου όλοι οι επαγγελματίες της Δικαιοσύνης σε όλες τις χώρες μέλη
1) Να εκπαιδεύονται με ειδικά σεμινάρια, κάθε χρόνο στις νέες ψηφιακές διαδικασίες
2) Να εκπαιδεύονται με ειδικά σεμινάρια για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την εφαρμογή αυτών σύμφωνα με το Δίκαιο της χώρας του καθένα
3) Να υπάρχει ειδική εκπαίδευση ψυχολογικού περιεχομένου, προκειμένου οι επαγγελματίες να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις πολύπλοκες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά
4) Να γίνονται συσκέψεις για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των Δικαστικών Κλάδων των κρατών μελών

Να σημειώσω πως βρήκα πολύ τιμητικό να κληθεί η χώρα μας στην σύσκεψη, δεδομένου ότι υπήρχαν μόνο 5 θέσεις για συμμετοχή Δικαστικών Επιμελητών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καταδεικνύει το κύρος που έχει η Ελληνική Ομοσπονδία στην Ευρώπη και την πολύ καλή δουλειά των εκπροσώπων μας και του Προέδρου.

Χριστόφορος – Άγγελος Κοφινιδάκης
Πρόεδρος Συλλόγου Δ.Ε. Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης
Αντιπρόσωπος Ο.Δ.Ε.Ε.

Φωτογραφία από τις εργασίες της σύσκεψης με τον Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας και Εισαγγελείς, Δικαστές, Δικηγόρους από διάφορα κράτη μέλη
Φωτογραφία από τις εργασίες της σύσκεψης με τον Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας και Εισαγγελείς, Δικαστές, Δικηγόρους από διάφορα κράτη μέλη
Επί το έργο
Επί το έργο