ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Ψηφίστηκε στις 21-5-2020 από την Βουλή των Ελλήνων, το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το άρθρο 67 του οποίου, εισάγεται στον Κ.Πολ.Δικ. νέο άρθρο 122 Α’, που αναφέρεται στην “επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα” από τον δικαστικό επιμελητή.

Χαιρετίζουμε την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία πέτυχε ευρύτερη πολιτική συναίνεση και έγινε Νόμος του Κράτους, με την θετική ψήφο της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κομμάτων της Βουλής.

Διαχρονικά, ο Νομοθέτης έχει αναθέσει στον δικαστικό επιμελητή, την “φυσική” επίδοση των πάσης φύσεως εγγράφων, αφού η ιδιότητά του, ως “άμισθου δημόσιου λειτουργού” και οι κανόνες που τον διέπουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Ν. 2318/1995 (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών), διασφαλίζουν και εγγυώνται το θεμελιώδες δικαίωμα των διαδίκων, να λαμβάνουν γνώση των εγγράφων που τους αφορούν στα πλαίσια λειτουργίας της Δικαιοσύνης, χαρακτηριστικά, που θα εξακολουθούν να ισχύουν και στην “επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα” από τον δικαστικό επιμελητή.

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, εκπροσωπώντας το σύνολο των δικαστικών επιμελητών της Επικράτειας, δηλώνει έτοιμη σε τεχνικό επίπεδο, για την υλοποίηση του ψηφισθέντος άρθρου και αναλαμβάνει άμεσα όλες τις πρωτοβουλίες, ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο ΚΥΑ που θα εξειδικεύσει τους κανόνες της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα.