ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κοινή επιστολή απέστειλαν οι επιστημονικοί φορείς της χώρας, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, σχετικά με το περιεχόμενο της ΚΥΑ 5629/22/5.2.2021 για την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ. 

Η εκδοθείσα ΚΥΑ διαφοροποιείται σε σχέση με την κοινή θέση των επιστημονικών φορέων, για στήριξη όλων των επιστημόνων – αυτοαπασχολουμένων, χωρίς αποκλεισμούς και με στόχευση την χορήγηση του επιδόματος κατά προτεραιότητα στους οικονομικά ασθενέστερους μέχρις εξαντλήσεως του κονδυλίου. 

Ολόκληρη η επιστολή παρατίθεται στο συνημμένο έγγραφο.