Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ηλεκτρονική διεξαγωγή των ερευνών στα μητρώα οχημάτων του ΥΠΥΜΕ, υπέγραψαν στις 10-9-2020 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών κ. Δημοσθένης Τσιριγώτης, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου “Διασύνδεση των δικαστικών επιμελητών, με την βάση δεδομένων στοιχείων οχημάτων του ΥΠΥΜΕ” που προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν. 2318/1995.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Χώρας και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων για τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, στην προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας και στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των δικαστικών επιμελητών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών.