ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΣΗΕ)

Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την πιλοτική λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Επίδοσης (ΣΗΕ).

Θα την λέμε πιλοτική, αλλά στην πράξη είναι πλήρως παραγωγική. Στο διάστημα αυτό θα γίνουν οι σχετικές εκπαιδεύσεις, θα συλλέγουμε σχόλια και θα μπορείτε να κάνετε δοκιμαστικές επιδόσεις από Δικαστικό Επιμελητή σε Δικαστικό Επιμελητή.

Τα πρώτα σεμινάρια εκπαίδευσης θα γίνουν:

  • Πέμπτη 10/11/2022 ώρα 13.00-15.00 και
  • Παρασκευή 11/11/2022 ώρα 13.00-15.00

Τα σεμινάρια θα διενεργηθούν διαδικτυακά με zoom link, το οποίο θα σας αποσταλεί στα email σας εγκαίρως και θα βιντεοσκοπηθούν.

Για να μελετήσετε, ώστε να παρακολουθήσετε πιο εύκολα την εκπαίδευση, σε λίγες μέρες θα αναρτηθούν:

  1. Τα επικαιροποιημένα εγχειρίδια του ΣΗΕ στο portal.odee.gr  και
  2. Οι οδηγίες εκτέλεσης του εκπαιδευτικού σεναρίου ηλεκτρονικής επίδοσης από Δικαστικό Επιμελητή σε Δικαστικό Επιμελητή.

Από τα 4 βασικά σενάρια του ΣΗΕ θα επιδείξουμε τα 3:

  1. Επίδοση σε φυσικό πρόσωπο
  2. Επίδοση σε πληρεξούσιο δικηγόρο και
  3. Επίδοση σε νομικό πρόσωπο (δημόσιο ή ιδιωτικό).

Θα παραμείνει σε εκκρεμότητα του Κτηματολογίου, έως ότου οι νομικοί ξεκαθαρίσουν τη διαδικασία, οπότε και θα διοργανώσουμε νέο σεμινάριο με εκπαίδευση μόνο για το Κτηματολόγιο.

Με εκτίμηση

Για την Ε.Γ. της Ο.Δ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης