ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FILIT

Αθήνα, 16 Απριλίου 2021

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών, με το πρόγραμμα FILIT, σε συνεργασία με άλλους εταίρους της, συνδιοργανώνει εκπαιδεύσεις για νομικούς επαγγελματίες σχετικά με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα: 

  • Γλωσσική εκπαίδευση: 6 – 7 Μαΐου 2021
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτών (train the trainer) σχετικά με τη δικαστική συνεργασία της Ε.Ε. σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: 21 – 22 Ιουνίου 2021
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτών (train the trainer) για τις αστικές διαδικασίες της Ε.Ε.: 6 -7 Οκτωβρίου 2021
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτών (train the trainer) που αφορά τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στο οικογενειακό δίκαιο: 27 -28 Ιανουαρίου 2022

Η ΕΕΔΕ προσκαλεί τους συναδέλφους από τις χώρες μέλη της, να καταθέσουν αίτηση για συμμετοχή στις ανωτέρω εκπαιδεύσεις.

Απαιτείται από τους συμμετέχοντες η άριστη γνώση γραπτής και ομιλούμενης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 – Proficiency) καθώς και η συμμετοχή τους κατά  τουλάχιστον 85% στις εκπαιδεύσεις για την ολοκλήρωση και πιστοποίησή τους.

 Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν την αίτησή τους μέσω email, (συμπεριλαμβανομένου ενός βιογραφικού) στη διεύθυνση: uehj@uehj.eu.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Απριλίου 2021. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Παρατίθενται παρακάτω η επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης εκπαίδευσης που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Μαΐου 2021.

Για την Ο.Δ.Ε.Ε.

Η Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων

Συνημμένα Αρχεία: